MARKNADENS STARKASTE VENTILATIONSSERIE
Se intro
Scrolla för att se mer

Fem bra anledningar att välja VEX4000

Det finns många bra anledningar att välja ett VEX4000-aggregat till ditt nästa projekt. Här får du fem av dem.

Extremt energieffektiv

Med VEX4000 uppfyller du de internationella kraven som börjar gälla 2020 genom EC-motorteknologi och en verkningsgrad som ofta överstiger 90 % med kondensation. Patenterat adaptiv tryckstyrning som reducerar energiförbrukningen i jämförelse med traditionell tryckstyrning. (CAV, VAV, DVC)

Minimal ljudnivå

En av marknadens tystaste fläkthjul kombinerat med EC-motorer ger en extremt låg ljudnivå.

Kompakt design

Kompakt, modulär design som ändå kan levereras som en SPLIT-lösning vid trånga transportvägar.

Enkel installation

Ditt aggregat monteras antingen före eller efter leverans med monteringsbeslag och utförlig monteringsanvisning. Det har aldrig varit enklare att montera ett ventilationsaggregat!

Enkel konfiguration genom unikt designprogram

Med EXselectPRO sätter du själv samman ditt aggregat med de moduler som du ska använda till ditt projekt. Det ger dig en helt unik produkt – oavsett vilken uppgift du står inför.

Designa ditt ventilationssystem som du vill

Med kapacitet på mellan 1 050 och 36 000 m³/h hittar du alltid en lösning som passar dina behov

Många olika kombinationsmöjligheter – alltid en lösning

De många moduler i VEX4000-serien har varsin funktion, men är inbördes anpassade efter varandra. Det betyder att du kan sätta samman ditt ventilationsaggregat exakt efter dina behov och önskemål, samtidigt som ditt färdiga aggregat har samma bredd och höjd överallt. Dessutom kan du välja om ditt aggregat ska konstrueras som LEFT eller RIGHT.

De många moduler och deras funktioner

Läs mer om alla våra moduler och tillbehör som finns till VEX4000

Läs mera

EXcon
– avancerad styrning för optimal drift

VEX4000s inbyggda EXcon-automatik styr bland annat luftflöden, värme och kyla. Det är användaren själv som bestämmer hur och när automatiken ska växla mellan de inbyggda funktionerna.

Funktioner inbyggda i automatiken

 • Nattsänkning
 • Larmlogg och datalogg
 • Styrning efter dags-, vecko- eller årsschema
 • Förlängd drift
 • Extern forcerad drift med förlängd drift
 • Larm via e-post
 • Sommarnattskylning
 • Utetemperaturkompensering
 • Automatisk växling mellan sommar och vinter
 • Digitala ingångar till
  • Extern nollställning av larm
  • Extern låg, medel och hög hastighet
  • Externt start/stopp

Styrningsformer

 • Konstant tryck
 • Konstant luftflöde
 • Konstant CO2
 • Fläktoptimerare
 • Zonstyrning
 • Konstant motorvarvtal
 • Adaptiv tryckstyrning (patenterad lösning för energioptimering av VAV-system)
 • Extern 0–10 V med tillufts-/frånluftsslav

Temperaturreglering

 • Konstant tilluftstemperatur
 • Konstant frånluftstemperatur
 • Konstant rumstemperatur
 • Konstant differens mellan frånluft och tilluft
 • Sommar- och vinterkompensation
 • Cirkulationsluftsuppvärmning (tillval)
 • Sommarnattskylning
Energieffektivitet i världsklass med patenterad adaptiv tryckreglering
43% energibesparing enligt VAV
Aggregaten VEX4000 och VEX5000 levereras med EXcon-automatik, som ger möjlighet att använda EXHAUSTOs patenterade adaptiva tryckstyrning (aDCV). Adaptiv tryckstyrning optimerar löpande trycket i aggregatet beroende av behovet i byggnaden, vilket reducerar energiförbrukningen jämfört med traditionella metoder för tryck-styrning (CAV, VAV och DCV).

Med den patenterade adaptiva tryckregleringen kan man uppnå energibesparing på upp till 43%*.
* Upp till 43 % jämfört med en anläggning med konstanttryckreglering (VAV).
Upp till 20 % jämfört med en behovsstyrd anläggning med konstanttryckreglering (DCV).

Manövrera systemet när du vill och var du vill

Inställning och styrning görs från webbserver från dator, smartphone eller surfplatta. Nätverkskommunikationen stöder BacNet via TCP/IP och Modbus via RS485 eller TCP/IP. Som tillval finns det även stöd för kommunikation med LonWorks.

Läs mera

Unik projektering med EXselectPRO

Oberoende av ditt projekt kan VEX4000 klara uppgiften, och med vårt designprogram EXselectPRO kombinerar och sätter du samman ditt ventilationssystem som du vill. Samtidigt ger programmet dig detaljerade tekniska data, måttritningar samt energiberäkningar och energimärkningar. Enkelt och smidigt!

Installation har aldrig varit enklare

När du har konfigurerat dit VEX4000-aggregat, kan du välja mellan tre olika sätt att få det levererat.

1. Aggregatet levereras monterat

Om aggregatet levereras monterat ser EXHAUSTO till att alla modulerna är korrekt anslutna till varandra och monterade på en bottenram.

2. Modulerna levereras delade

I många fall kan det vara en fördel att modulerna levereras var för sig, till exempel om modulerna ska genom dörrar eller upp för trappor. Av den anledningen har VEX4000 designats på ett sätt så att den är mycket enkel att montera.

3. SPLIT lösning

Enheten levereras demonterad i så kallad "Flat-Pack" så att även stora enheter kan transporteras in i trånga utrymmen.

Certifierad prestanda

VEX4000-serien uppfyller branschens viktigaste normer och standarder.

EUROVENT

VEX4000 är Eurovent-certifierat, och som ett led i denna certifiering verifieras de data som lämnas i EXselectPRO.

RLT

VEX4000 är RLT-certifierat, och som ett led I denna certifiering verifieras de data som lämnas I EXselectPRO.

VDI 6022

VEX4000 har designats i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI 6022. Vi kan ge dig råd om hur du säkerställer optimal åtkomst för inspektion och rengöring av ventilationsaggregatets delkomponenter och därmed förhindrar att det uppstår hälsoskadliga mikroorganismer i ventilationssystemets luftströmmar.

VEX4000 - ett resultat av erfarenhet och knowhow

VEX4000 utvecklingen är baserad på vår kunskap och erfarenhet om kvalitetsprodukter, som marknaden har känt och värdesatt i flera årtionden.

VEX5000-serien

är känd för sin solida, gedigna konstruktion och inte minst ZerAx-fläkten, den mest energieffektiva lösningen på marknaden.
(Novenco)

SMART-serien

med sitt breda kapacitetsområde och sin avancerade styrning, har i många år varit ledande på den norska marknaden.
(Novema)

VEX-serien (VEX100/200/300)

med sin kompakthet och optimala energiutnyttjande är resultatet av den kunskap, kompetens och innovation som har gjort EXHAUSTO till en marknadsledare inom ventilationsområden under mer än 50 år.
(EXHAUSTO)

Med andra ord:
Vi har kombinerat det bästa från tre serier i en serie - VEX4000-serien, som med kapacitet från 1 050 ända upp till 36 000 m³/h och helt unika konfigurationsmöjligheter täcker i stort sett hela ventilationsområdet.

Din ventilationsexpert och professionella samarbetspartner

På EXHAUSTO kompromissar vi aldrig med kvaliteten och som expert på ventilationsområdet med många års specialisterfarenhet garanteras du inte bara den bästa ventilationslösningen utan även en kompetent samarbetspartner.

EXHAUSTO utvecklar och tillverkar produkter och system av hög kvalitet inom alla användningsområden – från kontor, butiker, skolor och institutioner till industribyggnader, hotell och sjukhus. Med fokus på höga verkningsgrader och en energiförbrukning som uppfyller framtidens behov, är EXHAUSTO bland de absolut ledande på området.

Kontakta oss på:
T: + 46 (0)10-211 7100
E: info@exhausto.se