MARKNADENS STARKASTE VENTILATIONSSERIE
Se intro
Scrolla för att se mer

Fem bra anledningar att välja VEX4000

Det finns många bra anledningar att välja ett VEX4000-aggregat till ditt nästa projekt. Här får du fem av dem.

Extremt energieffektiv

Med VEX4000 uppfyller du framtidens energikrav med en verkningsgrad på över 90 % med kondensation. Patenterat adaptiv tryckstyrning som reducerar energiförbrukningen i jämförelse med traditionell tryckstyrning. (CAV, VAV, DCT)

Reversibel värmepump

VEX4000 finns med integrerad reversibel värmepump. Här får du ventilation, värme och kyla i ett aggregat; enkelt, driftsäkert och mycket energisnålt.

Kompakt design

Kompakt, modulär design som ändå kan levereras som en SPLIT-lösning vid trånga transportvägar.

Enkel installation

Ditt aggregat monteras antingen före eller efter leverans med monteringsbeslag och utförlig monteringsanvisning. Det har aldrig varit enklare att montera ett ventilationsaggregat!

Enkel konfiguration genom unikt designprogram

Med EXselectPRO sätter du själv samman ditt aggregat med de moduler som du ska använda till ditt projekt. Det ger dig en helt unik produkt – oavsett vilken uppgift du står inför.

Designa ditt ventilationssystem som du vill

Med kapacitet på mellan 1 050 och 36 000 m³/h hittar du alltid en lösning som passar dina behov

Många olika kombinationsmöjligheter – alltid en lösning

De många moduler i VEX4000-serien har varsin funktion, men är inbördes anpassade efter varandra. Det betyder att du kan sätta samman ditt ventilationsaggregat exakt efter dina behov och önskemål, samtidigt som ditt färdiga aggregat har samma bredd och höjd överallt. Dessutom kan du välja om ditt aggregat ska konstrueras som LEFT eller RIGHT.

De många modulerna och deras funktioner

Läs mer om alla våra moduler och tillbehör som finns till VEX4000

Läs mera

Värmepump i kombination med ventilation

Krav på energieffektivitet och låg energiförbrukning för ventilationslösningar har satt större fokus på att kombinera värmeåtervinning med en integrerad värmepump. Genom att kombinera ventilation, värme och kyla i ett aggregat får man en lösning som dels är mycket energieffektiv och som dels är betydligt enklare än traditionella kyllösningar med kylmaskin och rördragningar på taket.

Med VEX4000RHP får du ...

 • värme, kyla och ventilation i ett integrerat aggregat
 • en fabrikstestad enhet
 • avancerad EXcon-automatik
 • inget behov av extra värme-/kylinstallationer
 • snabb, enkel beräkning, dokumentation och tekniska data via EXselectPRO
 • en leverantör till hela lösningen
Läs mera

Här antar vi att värmepumpen/värmebatteriet ska vara igång halva året vid en kapacitet på 33,3 % för att uppnå inblåsningstemperaturen. Eventuell extra investering vid köp av värmepump betalar sig alltså relativt snabbt. Jämförelse mellan fjärnvärme, gas, olja eller annan energikälla beror på pris per kW.

EXHAUSTO ALC™*

– den patenterade lösningen för att förhindra sjukdomsspridning i ett ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare

ALC™ är en enkel plug & play-lösning som finns till VEX4000 med roterande värmeväxlare. Lösningen förhindrar läckage och förebygger på så sätt spridningen av virus, partiklar och gaser via ventilationsanläggningen. Genom aktivering av ALC™ förhindras läckage med hjälp av automatiken i VEX, oberoende av vilken den för tillfället aktuella driftsituation är.
*) ALC - Automatic leakage control

Så här fungerar ALC™

 1. En givare mäter tryckskillnaden mellan frånlufts- och tilluftskamrarna i VEX-aggregatet.
 2. Enhetens automatik reglerar ett frånluftsspjäll baserat på tryckskillnaden.
 3. Detta säkerställer att det alltid är lägre tryck i frånluftskammaren än i tilluften.

Med den automatiska läckagekontrollen reduceras överföringen av avluft (EATR, Exhaust Air Transfer Ratio) till 0 %** och återcirkulation av luftburna partiklar och gaser, däribland viruspartiklar, elimineras. Samtidigt är ALC™ en energismart lösning, eftersom behovsstyrd drift kan ske utan läckageproblem.

Fördelar:

 • En enkel plug & play-lösning som även kan eftermonteras
 • Avluftsöverföringsförhållande EATR = 0 %**
 • Den perfekta lösningen för hotell, utbildningsinstitutioner, kontor, sjukhus, köpcentrum etc.
Läs mera

**Tested and validated at Danish Technical University. EATR = 0% based on Eurovent "Air Leakages in Air Handling Units: Guidelines for Improving Indoor Air Quality and Correcting Performance", 2021, EN308 and EN16798-3.

EXcon
– avancerad styrning för optimal drift

VEX4000 inbyggda EXcon-automatik styr bland annat luftflöden, värme och kyla. Det är användaren själv som bestämmer hur och när automatiken ska växla mellan de inbyggda funktionerna.

Funktioner inbyggda i automatiken

 • Nattsänkning
 • Larmlogg och datalogg
 • Styrning efter dags-, vecko- eller årsschema
 • Förlängd drift
 • Extern forcerad drift med förlängd drift
 • Larm via e-post
 • Sommarnattskylning
 • Utetemperaturkompensering
 • Automatisk växling mellan sommar och vinter
 • Zonstyrning för fyra zoner
 • Portallösning, samlad övervakning av upp till 5 anläggningar med EXcon-automatik

Flera möjligheter vid reglering av luftflödet

 • Konstant tryck
 • Konstant luftflöde
 • Konstant CO2
 • Fläktoptimerare
 • Konstant motorvarvtal
 • Adaptiv tryckstyrning (patenterad lösning för energioptimering av VAV-system)
 • Extern 0–10 V med tillufts-/frånluftsslav
 • Konstanttryckstyrning med tillufts-/frånluftsslav
 • 3 nivåer; låg, medium och hög hastighet/tryck/luftflöde

Temperaturreglering

 • Konstant tilluftstemperatur
 • Konstant frånluftstemperatur
 • Konstant rumstemperatur
 • Konstant differens mellan frånluft och tilluft
 • Sommar- och vinterkompensation
 • Cirkulationsluftsuppvärmning (tillval)
 • Sommarnattskylning
Energieffektivitet i världsklass med patenterad adaptiv tryckreglering
43% energibesparing VAV
Aggregaten VEX4000 och VEX5000 levereras med EXcon-automatik, som ger möjlighet att använda EXHAUSTOs patenterade adaptiva tryckstyrning (aDCV). Adaptiv tryckstyrning optimerar löpande trycket i aggregatet beroende av behovet i byggnaden, vilket reducerar energiförbrukningen jämfört med traditionella metoder för tryck-styrning (CAV, VAV och DCV).

Med den patenterade adaptiva tryckregleringen kan man uppnå energibesparing på upp till 43%*.
* Upp till 43 % jämfört med en anläggning med konstanttryckreglering (VAV).
Upp till 20 % jämfört med en behovsstyrd anläggning med konstanttryckreglering (DCV).

Manövrera systemet när du vill och var du vill

Inställning och styrning görs från webbserver från dator, smartphone eller surfplatta. Nätverkskommunikationen stöder BacNet via TCP/IP och Modbus via RS485 eller TCP/IP. Som tillval finns det även stöd för kommunikation med LonWorks.

Läs mera

Unik projektering med EXselectPRO

Oberoende av ditt projekt kan VEX4000 klara uppgiften, och med vårt designprogram EXselectPRO kombinerar och sätter du samman ditt ventilationssystem som du vill. Samtidigt ger programmet dig detaljerade tekniska data, måttritningar samt energiberäkningar och energimärkningar. Enkelt och smidigt!

Installation har aldrig varit enklare

När du har konfigurerat dit VEX4000-aggregat, kan du välja mellan tre olika sätt att få det levererat.

1. Aggregatet levereras monterat

Om aggregatet levereras monterat ser EXHAUSTO till att alla modulerna är korrekt anslutna till varandra och monterade på en bottenram.

2. Modulerna levereras delade

I många fall kan det vara en fördel att modulerna levereras var för sig, till exempel om modulerna ska genom dörrar eller upp för trappor. Av den anledningen har VEX4000 designats på ett sätt så att den är mycket enkel att montera.

3. SPLIT lösning

Enheten levereras demonterad i så kallad "Flat-Pack" så att även stora enheter kan transporteras in i trånga utrymmen.

Certifierad prestanda

VEX4000-serien uppfyller branschens viktigaste normer och standarder.

EUROVENT

VEX4000 är Eurovent-certifierad, och som ett led i denna certifiering verifieras de data som lämnas i EXselectPRO.

RLT

VEX4000 är RLT-certifierad, och som ett led I denna certifiering verifieras de data som lämnas I EXselectPRO.

VDI 6022

VEX4000 har designats i enlighet med den tyska hygienstandarden VDI 6022. Vi kan ge dig råd om hur du säkerställer optimal åtkomst för inspektion och rengöring av ventilationsaggregatets delkomponenter och därmed förhindrar att det uppstår hälsoskadliga mikroorganismer i ventilationssystemets luftströmmar.

Du kan mot ett tillägg beställa VEX4000 som ett hygiencertifierat aggregat i enlighet med VDI 6022-1.

VEX4000 - ett resultat av erfarenhet och know-how

VEX4000 utvecklingen är baserad på vår kunskap och erfarenhet om kvalitetsprodukter, som marknaden har känt och värdesatt i flera årtionden.

Under de mer än 60 år som EXHAUSTO har utvecklat och tillverkat ventilationslösningar har man hela tiden fokuserat på lagstiftningens och kundernas ständigt skärpta krav.

Vi har kombinerat vårt kunnande från VEX100-200-300-serien med den kunskap vi har fått från de aggregatserier vi har utökat med sedan dess – och utvecklat VEX4000-serien, som med ett kapacitetsområde från 1 050 till 36 000 m³/h och helt unika konfigurationsmöjligheter som i stort sett kan lösa alla ventilationsuppgifter inom komfortventilation.

Din ventilationsexpert och professionella samarbetspartner

På EXHAUSTO kompromissar vi aldrig med kvaliteten och som expert på ventilationsområdet med många års specialisterfarenhet garanteras du inte bara den bästa ventilationslösningen utan även en kompetent samarbetspartner.

EXHAUSTO utvecklar och tillverkar produkter och system av hög kvalitet inom alla användningsområden – från kontor, butiker, skolor och institutioner till industribyggnader, hotell och sjukhus. Med fokus på höga verkningsgrader och en energiförbrukning som uppfyller framtidens behov, är EXHAUSTO bland de absolut ledande på området.

Kontakta oss på: