MARKEDETS STERKESTE VENTILASJONSPROGRAM
Se intro
Skroll og se mer

5 gode grunner til å velge VEX4000

Der er mange gode grunner til å velge et VEX4000-aggregat til ditt neste prosjekt. Her får du fem av dem.

Ekstremt energieffektivt

Med VEX4000 møter du fremtidens energikrav med en virkningsgrad med kondensasjon på over 90 %. Patentert adaptiv trykkstyring, som reduserer energiforbruket i forhold til tradisjonelle metoder som CAV, VAV og DCV.

Reversibel varmepumpe

VEX4000 kan fås med integrert reversibel varmepumpe. Her får du ventilasjon, oppvarming og kjøling i ett aggregat: enkelt, driftsikkert og svært energiøkonomisk.

Kompakt design

Kompakt, modulær design som også kan leveres som SPLIT-løsning for vanskelig tilgjengelige steder.

Enkel installasjon

Ditt aggregat monteres enten før eller etter levering med monteringsbeslag og utførlig monteringsveiledning. Montering av et ventilasjonsaggregat har aldri vært enklere.

Enkel konfigurering ved hjelp av unikt designprogram

Med EXselectPRO setter du sammen aggregatet ditt med de modulene du har behov for til ditt prosjekt. Det gir deg et helt unikt produkt - uansett hvilken oppgave du står overfor.

Design ditt ventilasjonssystem som du vil

Med kapasitet fra 1.050 til 32.500 m³/h finner du alltid en løsning som passer til dine behov

Utallige kombinasjoner – alltid en løsning

De mange moduler i VEX4000-serien har hver sin funksjon, men er tilpasset hverandre innbyrdes. Det betyr at du kan sette sammen ditt ventilasjonsaggregat etter dine behov og ønsker, samtidig som at ditt ferdige aggregat har samme bredde og høyde overalt. I tillegg kan du velge om aggregatet skal utføres i LEFT eller RIGHT.

De mange moduler og deres funksjoner

Les mer om alle modulene og det tilbehøret som finnes til VEX4000

Les mere

Varmepumpe i kombinasjon med ventilasjon

Krav om energieffektivitet og lavt energiforbruk for ventilasjonsløsninger har gitt større fokus på å kombinere varmegjenvinning med en integreret varmepumpe. Ved å kombinere ventilasjon, oppvarming og kjøling i ett aggregat oppnås en løsning som både er svært energieffektiv og langt enklere enn tradisjonelle kjøleløsninger med kjølemaskiner og rørføringer på taket.

Med VEX4000RHP får du ...

 • oppvarming, kjøling og ventilasjon integrert i ett aggregat
 • en fabrikktestet enhet
 • avansert EXcon-automatikk
 • ikke noe behov for ekstra varme-/kjøleinstallasjoner
 • rask og enkel beregning, dokumentasjon og tekniske data via EXselectPRO
 • én leverandør for hele løsningen
Les mere

EXHAUSTO ALC™*

– den patenterte løsningen for å forhindre spredning av sykdom ved hjelp av et ventilasjonsaggregat med roterende veksler

ALC™ er en enkel plug&play-løsning som tilbys til VEX4000 med rotorende veksler. Løsningen forhindrer lekkasje og forebygger dermed spredning av virus, partikler og gasser via ventilasjonsanlegget. Med aktivering av ALCTM forhindres lekkasje ved hjelp av VEX-ens automatikk, uavhengig av den aktuelle driftsituasjonen.
*) ALC - Automatic leakage control

Slik fungerer ALC™

 1. En føler måler trykkforskjellen mellom fraluft- og tilluftkamrene i VEX-aggregatet.
 2. Automatikken i enheten regulerer et fraluftspjeld basert på trykkforskjellen.
 3. Dette sikrer at det alltid er lavere trykk i avrtekkskammeret enn i tilluften.

Med den automatiske lekkasjekontrollen reduseres overføringen av fraluft (EATR, Exhaust Air Transfer Ratio) til 0 %**, og resirkulering av luftbårne partikler og gasser, inkludert viruspartikler, elimineres. Samtidig er ALC™ en energiriktig løsning, siden behovsstyrt drift kan skje uten lekkasjeproblemer.

Fordeler:

 • En enkel plug&play-løsning som også kan ettermonteres
 • Avkastluftens overføringshastighet EATR = 0 %**
 • Den perfekte løsningen for hoteller, utdanningsinstitusjoner, kontorer, sykehus, kjøpesentre osv.
Les mere

**Tested and validated at Danish Technical University. EATR = 0% based on Eurovent "Air Leakages in Air Handling Units: Guidelines for Improving Indoor Air Quality and Correcting Performance", 2021, EN308 and EN16798-3.

EXcon
– avansert styring for optimal drift

VEX4000s innebygde EXcon-automatikk styrer bl.a. luftmengder, varme og kjøling, og det er brukeren selv som bestemmer hvordan og når automatikken skal skifte mellom de innebygde funksjonene.

Funksjoner i den innebygde automatikken

 • Nattsenking
 • Alarmlogg og datalogg
 • Styring etter dags-, uke- eller årsplan
 • Forlenget drift
 • Ekstern forsert drift med etterløp
 • Alarm e-post
 • Sommernattkjøling
 • Utetemperaturkompensering
 • Automatisk sommer/vinterskift
 • Sonestyring for fire soner
 • Portalløsning, samlet overvåking av opptil 5 anlegg med EXcon-automatikk

Styringsformer

 • Konstant trykk
 • Konstant luftmengde
 • Konstant CO2
 • Fan optimizer
 • Konstant motorhastighet
 • Adaptiv trykkontroll (Patentert løsning for energioptimalisering av VAV-systemer)
 • Ekstern 0-10V m. tilluft/fraluft slave
 • Konstant trykkregulering med tilluft/fraluft-slave
 • 3 nivåer: lav, middels og høy hastighet/trykk/luftmengde

Temperaturregulering

 • Konstant tilluftstemperatur
 • Konstant fraluftstemperatur
 • Konstant romtemperatur
 • Konstant differanse mellom fraluft og tilluft
 • Sommer- og vinterkompensasjon
 • Omluftoppvarmning (tilvalg)
 • Sommernattkjøling
Energieffektivitet i verdensklasse med patentert adaptiv trykkregulering
43% energibesparelse sammenlignet med VAV
VEX4000 -aggregatene blir levert med EXcon automatikk, som gir mulighet for å bruke EXHAUSTOs patenterte adaptive trykkontroll (aDCV). Adaptiv trykkontroll optimerer trykket i aggregatet kontinuerlig avhengig av behovet i bygningen, noe som reduserer energiforbruket i forhold til tradisjonelle metoder for trykkregulering (CAV, VAV, og DCV).

Gjennom den patenterte adaptive trykkreguleringen kan det oppnås opp til 43%* besparelse på energiomkostnadene.
* Opp til 43% i forhold til et anlegg med konstanttrykkregulering (VAV).
Opp til 20% i forhold til et behovsstyrt anlegg med konstanttrykkregulering (DCV).

Betjen systemet når du vil, hvor du vil

Innstilling og styring foregår med webserver fra PC, smarttelefon eller nettbrett. Nettverkskommunikasjonen støtter BacNet over TCP/IP og Modbus over RS485 eller TCP/IP. Kommunikasjon med LonWorks støttes også som tilvalg.

Les mere

Unik prosjektering med EXselectPRO

Uansett ditt prosjekt kan VEX4000 løfte oppgaven, og med vårt designprogram EXselectPRO kombinerer og setter du sammen ditt ventilasjonssystem som du vil. Samtidig gir programmet deg detaljerte tekniske data, målskisser samt energiberegninger og -labels. Lett og liketil!

Installasjon har aldri vært enklere

Når du har konfigurert ditt VEX4000-aggregat kan du velge å få det levert på tre forskjellige måter.

1. Aggregat levert ferdig montert

Hvis aggregatet leveres ferdig montert, sørger EXHAUSTO for at alle modulene er koblet korrekt til hverandre og montert på bunnrammen.

2. Moduler levert atskilt

Det kan i mange tilfeller være en fordel å motta modulene enkeltvis, for eksempel hvis modulene skal gjennom dører eller opp trapper. Derfor er VEX4000 designet på en måte slik at det er svært enkelt å montere.

3. SPLIT løsning

Aggregatet leveres demontert i såkalte «Flat-Pack», slik at også store aggregater kan transporteres inn der det er vanskelig tilgjengelig.

Sertifisert ytelse

VEX4000-serien tar hensyn til bransjens viktigste normer og standarder.

EUROVENT

VEX4000 er Eurovent-sertifisert, og som et ledd i denne sertifiseringen verifiseres dataene som oppgis i EXselectPRO.

RLT

VEX4000 er RLT-sertifisert, og som et led I denne sertifiseringen verifiseres dataene som oppgis i EXselectPRO.

VDI 6022

VEX4000 er designet i overensstemmelse med den tyske hygienenormen VDI 6022. Vi kan rådgi deg om hvordan du sikrer optimal adgang til inspeksjon og rengjøring av delkomponentene i ventilasjonsaggregatet og dermed forhindre at det oppstår helseskadelige mikroorganismer i luftstrømmene fra ventilasjonssystemet.

Du kan mot et tillegg bestille VEX4000 som et hygienesertifisert aggregat i overensstemmelse med VDI 6022-1.

VEX4000 - et resultat av erfaring og kunnskap

VEX4000 utviklingen er basert på vår kunnskap og knowhow om kvalitetsprodukter som markedet har kjent og verdsatt i årtier.

I over 60 år har EXHAUSTO utviklet og produsert ventilasjonsløsninger, og fokus har alltid vært de stadig skjerpede kravene fra gjeldende lovgivning og kunder.

Vi har kombinert vår kunnskap fra VEX100-200-300-serien med den kunnskapen vi har tilegnet oss fra de aggregatseriene vi siden har kjøpt inn – og utviklet VEX4000-serien, som med et kapasitetsområde fra 1050 til 36 000 m³/t og helt unike konfigurasjonsmuligheter kan løse stort sett alle ventilasjonsoppgaver innenfor komfortventilasjon.

Din ventilasjonsekspert og profesjonelle samarbeidspartner

Hos EXHAUSTO kompromisser vi aldri med kvaliteten, og som eksperter på ventilasjonsområdet med mange års spesialisterfaring er du ikke bare sikret den beste ventilasjonsløsningen, men også en kompetent samarbeidspartner.

EXHAUSTO utvikler og framstiller høykvalitetsprodukter og -systemer for komfortventilasjon på alle bruksområder – fra kontorer, butikker, skoler og institusjoner til industribygg, hoteller og sykehus. Med fokus på høye virkningsgrader og et energiforbruk som oppfyller fremtidens energikrav, er EXHAUSTO blant de absolutt ledende på området.

Kontakt oss på